Start inschrijving Brede school Strijen

  • wo 17 feb 20.00 uur
  • Strijen
  • entree FREE

Op woensdagavond 17 februari om 20..00 uur gaat de inschrijving, voor de voorjaarsperiode van de Brede school Strijen, weer van start . Het programma staat weer vol met leuke activiteiten, waarvoor de kinderen zich voor kunnen inschrijven. Deelname aan de Brede school activiteiten is gratis voor alle kinderen woonachtig in de gemeente Strijen.  Het programma wordt in week 6 verspreid op de scholen en de peuterspeelzaal en is ook terug te vinden op de website van de gemeente Strijen. Inschrijven kan via de site van de gemeente Strijen; www.strijen.nl/bredeschool

In een brede school krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. In 2 projectperiodes, voor- en najaar, krijgen alle Strijense kinderen de gelegenheid om gratis aan de workshops deel te nemen. Als één van de eerste gemeenten in de regio nam de gemeente Strijen in 2009 het brede schoolconcept daadwerkelijk in praktijk. De Strijense jeugd in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar kan sindsdien deelnemen aan de vele veelzijdige activiteiten op verschillende locaties in de gemeente Strijen.

Binnen de Brede School Strijen werken meerdere organisaties samen, zoals de openbare en christelijke basisschool, de bibliotheek, de peuterspeelzaal, Welzijn Hoeksche Waard, BSO, etc. De gemeente Strijen heeft de regierol, maar de invulling wordt voornamelijk gevoed vanuit de praktijk.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Strijen; www.strijen.nl/bredeschool of via Jong-Strijen, 088- 7308960 of info@jongstrijen.nl